Posts Tagged ‘BĂNG TẢI CON LĂN KẾT NỐI’

Hệ thống tự động rửa, chiết rót và đóng nắp chai, bình – New

Chúng tôi đang sử dụng PLC là bộ não của toàn bộ hệ thống này. Công việc chính mà nó sẽ thực hiện là rửa, chiết rót và đóng nắp chai được sử dụng trong các ngành công nghiệp với nhiều mục đích khác nhau như đổ chất lỏng (như sữa, nước, v.v.) vào chai đóng gói, đựng hóa chất độc hại trong chai mà không bị bất kỳ tổn hại nào.

Read More
Contact Me on Zalo